O nas

Laboratorium Robotyki to inicjatywa powstała z zamiłowania do klocków LEGO® i inżynierii jednocześnie.  Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi było inspiracją do stworzenia zajęć, podczas których dzieci będą mogły poprzez zabawę rozwijać swój warsztat programistyczny a także poznawać zagadnienia z innych dziedzin nauki. Na naszych zajęciach dokonujemy ewaluacji predyspozycji dzieci, młodzieży i dorosłych w kierunku uzdolnień i możliwości rozwoju kompetencji w zakresie programowania, mechatroniki i robotyki. Takie doradztwo edukacyjno- zawodowe, to główny cel naszych zajęć. Ponadto nasze zajęcia pozwalają na rozwój umiejętności społecznych oraz obserwację ewentualnych trudności uczestników i ewentualne skierowanie na zajęcia oferowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nasze zajęcia zakładają również zwiększenie potencjału intelektualnego oraz ogólnych umiejętności dzieci i opierają się na najnowszych zdobyczach naukowych, m.in. z dziedziny psychologii, integracji sensorycznej, wychowania fizycznego, nauk przyrodniczych, humanistycznych, edukacji plastycznej i muzycznej. Celem warsztatów dla dzieci nie jest przekazywanie wiedzy, lecz pobudzanie kreatywności oraz kształcenie umiejętności wykorzystywania potencjału własnego mózgu. W ramach zajęć oferowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Celem głównym ww. zajęć jest rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i kreatywności dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność. Układanie klocków LEGO® to ponadpokoleniowe zajęcie, które łączy rodziców z dziećmi a czasem nawet dziadków z wnukami. LEGO® mając świadomość jaką  radość i ogromną zabawę sprawia dzieciom układanie ich klocków, stworzyło specjalne klocki edukacyjne LEGO® WeDo ™ 2.0. Za pomocą tych zestawów dzieci poznają zagadnienia z informatyki, mechaniki, automatyki, przyrody a także wprowadza ich w świat programowania.

Program zajęć oparty jest o wielokrotnie nagradzaną metodologię RoboCAMP i oddziałują na wiele zmysłów dziecka.  Warsztaty z robotyki rozwijają również wyobraźnie i pobudzają kreatywność,  uczą komunikacji i pracy w grupie, rozwijają zdolności manualne a przy tym wszystkim wprowadzają dziecko w świat programowania.

Jesteśmy firmą Odpowiedzialną Społecznie i dbamy o to aby dzieci miały równy dostęp do edukacji w naszym przypadku do nauki robotyki i programowania. Dlatego jesteśmy Partnerem w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny i specjalnie dla rodzin wielodzietnych posiadających tą kartę przygotowaliśmy specjalny rabat w wysokości 10% od każdego zapisanego na nasze zajęcia dziecka.

karta dużej rodziny