Programowanie w C# – Młodzież i dorośli

Zapraszamy młodzież i dorosłych na zajęcia z praktykiem – doświadczonym programistą z biznesu – podczas których, uczestnicy będą uczyli się programować w C#. W zależności od grupy,  umiejętności uczestników i ich preferencji program może zostać zmodyfikowany.

Program zajęć:

  • zarządzanie pocztą email – założenie indywidualnego konta email, potrzebnego do zajęć online.
  • poznanie środowiska GitHub –  podstawy do zarządzania projektami w chmurze oraz pracy grupowej nad jednym projektem
  • poznanie uniwersalnych podstaw programowania, niezależnych od przyjętego języka programowania.
  • poznanie podstaw programowanie obiektowego.
  • poznanie sposobów wykrywania błędów, oraz poznanie sposobów ich rozwiązania.
  • zbudowanie usługi sieciowej – przygotowanie aplikacji typu WebAPI – REST w oparciu o biblioteki Swagger.
  • Zbudowanie biblioteki klienta dla wcześniej zbudowanej usługi sieciowej – w oparciu o aplikacje NswagStudio.
  • poznanie podstaw przygotowania aplikacji dla systemu Windows – klasyczna aplikacja okienkowa.
  • poznanie podstaw przygotowania aplikacji dla systemu mobilnego – aplikacja z użyciem technologi Xamarin – stworzenie jednej aplikacji która możemy uruchomić na kilku platformach sprzętowych.