PROJEKT RACIBÓRZ

Jesteśmy realizatorem projektu Nauka i Zabawa z Robotyką realizowanym z Budżetu Obywatelskiego.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH i HARMONOGRAM  (LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH JEST AKTUALIZOWANA)

Rekrutacja trwała do 1 października.  Teraz trwa rekrutacja uzupełniająca dlatego można dalej nadsyłać formularze. 

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza – KLIKNIJ TUTAJ przesłanie jego wyraźnego skanu na adres e-mail projekt@laboratoriumrobotyki.pl Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do projektu to oryginał formularza oraz odpisany regulamin należy przynieść na zajęcia.

Bezpłatne zajęcia będą odbywać się w poniższych lokalizacjach:
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu,
– Szkoła podstawowa w Syryni,
– Szkoła podstawowa nr 4 w Radlinie,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie,
– Gminne Centrum Kultury w Gorzycach.

Wybraną lokalizację należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ