REFERENCJE

Zajęcia w ramach projektu „Młody da Vinci”

Zajęcia w ramach projektu realizowanego z Budżetu Obywatelskiego 

Zajęcia w ramach wycieczek szkolnych

Współpraca z innymi placówkami 

Zajęcia dla przedszkolaków