Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe 14 – 18 lat

Kurs ma na celu zapoznanie uczniów z tym czym jest uczenie maszynowe, pokazanie na prostych przykładach jego zastosowania w praktyce oraz zapoznanie z kilkoma podstawowymi metodami wykorzystywanymi w uczeniu maszynowym.
Kurs prowadzony w języku Python w formie warsztatów programistycznych.

Czego kursant się nauczy w trakcie kursu, umiejętności jakie zdobędzie:

  • czym jest uczenie maszynowe;
  • zastosowania machine learningu;
  • czym jest uczenie nadzorowane i nienadzorowane.

Kursant nauczy się jak:

  • przygotować dane do analizy;
  • zastosować wybrane metody matematyczne dla wybranego zagadnienia;
  • analizować i omówić wyniki klasyfikacji przeprowadzonej kilkoma metodami;
  • zdefiniować problem/temat do analizy w ramach uczenia maszynowego;
  • znaleźć cel biznesowy dla wybranej analizy danych;
  • komunikować się z przykładowym klientem.