PROJEKT SOSNOWIEC

Jesteśmy realizatorem projektu: ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE – CYKL WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTÓW, finansowanego z Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia będą odbywać się w SP 21 w Sosnowcu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WE WRZEŚNIU:

Rekrutacja uczestników projektu trwa do 20 sierpnia. TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO GRUPY 5-6 LATKÓW ORAZ KLAS 7-8! Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza – KLIKNIJ TUTAJ i przesłanie jego skanu na adres e-mail projekt@laboratoriumrobotyki.pl Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do projektu to oryginał formularza oraz odpisany regulamin należy przynieść na zajęcia.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ