Projektowanie przestrzenne i druk 3D

Program warsztatów wprowadza dziecko w tajniki całego procesu tworzenia wydruku 3D, od fazy pomysłu – projektu, przez modelowanie po wydruk 3D. Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem elementów inżynierii odwrotnej, czyli z wykorzystaniem skanera 3D, który umożliwia przekonwertowanie dowolnego, rzeczywistego modelu w świat cyfrowy i jego wydruk. Kolejnym etapem jest praca manualna dziecka z użyciem ręcznych drukarek 3D, gdzie ma możliwość realizacji autorskiego pomysłu. Dla każdego uczestnika zajęć przewidziana jest nagroda w postaci wydrukowanego modelu 3D.

Podczas warsztatów dzieci projektują różne elementy w programie przestrzennym CAD oraz zdobywają ogólną wiedzę na temat technologii druku 3D. Używając ręcznego skanera 3D dzieci mogą bezpiecznie skanować swoje ciało, twarz lub dowolną rzecz. Mogą edytować i poprawiać skanowany obraz, aby stworzyć swoją idealną replikę, a następnie bezpośrednio ją wydrukować. Używanie przez dzieci w pełni bezpiecznych, ręcznych drukarek 3D umożliwia tworzenie trójwymiarowych obiektów w czasie rzeczywistym.

Program przystosowany dla dzieci pozwoli w połączeniu nauki i zabawy na opanowanie praktycznych zagadnień związanych z drukiem 3D. Każde zajęcia skonstruowane są tak, aby jednocześnie poszerzać wiedzę i ćwiczyć zagadnienia w praktyce. Nauka modelowania zapewni rozwój wyobraźni przestrzennej i samodzielnego prototypowania. Projekty realizowane podczas zajęć kładą nacisk na otwarte myślenie i pomysłowość dziecka. Pokazując nietypowe rozwiązania, poszerzamy świadomość nieograniczonych pokładów wyobraźni.

Po tym kursie dzieci zdobędą umiejętności:

  • w zakresie prostego modelowania i rzeźbienia przestrzennego (zastosowanie oprogramowanie CAD dla dzieci)
  • projektowania parametrycznego z elementami programowania
  • właściwego przygotowania plików do druku 3D w tzw. slicerach
  • sposobów pozyskiwania projektów do druku
  • obsługi drukarek 3D i skanera

Zajęcia na zamówienie po wcześniejszym kontakcie.